Programinstruktioner

De generelle programinstruktioner er et sæt retningslinjer, der beskriver organisationsstrukturen og de procedurer der skal følges, når en miljøvaredeklaration skal udvikles og udgives af EPD Danmark.

Image 02

Programinstruktionerne er udviklet iht. bestemmelserne i ISO 14025, og beskriver blandt andet arbejdsområder og ansvarsforhold for programoperatøren (her: Teknologisk Institut) og styregruppen. Derudover beskrives verifikationsprocessen samt de krav der stilles til verifikatorernes kompetencer og uafhængighed

Prisstruktur

EPD Danmark har ikke et kommercielt sigte - udgifter til drift og vedligehold af sekretariatsfunktioner og hjemmeside dækkes af gebyrer.

Der findes to typer af gebyrer:

 • Registrering og oprettelse af EPD - engangsbeløb for nye EPD'er:

  DKK 3.500,-
 • Årlig afgift til administration og vedligehold:

  DKK 4.500,- (pr. stk. ved 1 stk.)
  DKK 2.000,- (pr. stk. for nr. 2 og 3)
  DKK 1.000,- (pr. stk. for nr. 4-)

  Priseksempel ved 3 stk.:

  1 x 4.500 + 2 x 2.000 = 8.500,-

Styregruppen

Formålet med styregruppen er at sikre EPD Danmarks fortsatte relevans for markedet samt troværdighed, konsistens og gennemsigtighed i de procedurer der danner grundlag for organisationen.

Styregruppen består af 7 faste medlemmer:

 • Aalborg Universitet (Stig Hirsbak - Fmd.)
 • Dansk Byggeri (Thomas Uhd)
 • Green Building Council Danmark (Mette Qvist)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Morten Birkved)
 • Kalk- og teglværksforeningen af 1893 (Gitte Nielsen)
 • VinduesIndustrien (Johny Jensen)
 • Søren Jensen Rådg. Ing. (Hanne Tine Ring Hansen)
 • Arkitema (Lars Kvist)
 • Bonava Danmark (Per Thomas Dahl)

Uafhængige verifikatorer

På nedenstående liste findes de uafhængige verifikatorer der er tilknyttet EPD Danmark. For at blive godkendt som verifikator, skal man indsende en registreringsansøgning inkl. CV til EPD Danmark. Alle godkendte verifikatorer skal overholde kompetencekravene angivet i de generelle programinstruktioner

 • David Palm, Ramböll Sverige
 • Linda Høibye, COWI A/S
 • Susanne Vedel Hjuler, COWI A/S