Hvad er en EPD?

Verificeret dokumentation for byggevarers miljømæssige egenskaber
Image 04

En EPD (Environmental Product Declaration) eller miljøvaredeklaration, som det hedder på dansk, dokumenterer en byggevarers miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte Europæiske og internationale standarder. Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af en byggevare.

Hvad er ECO Platform?

Fælles Europæiske retningslinjer for kvalitet og indhold af miljøvaredeklarationer
ECO Platform

EPD Danmark er medlem af ECO Platform - en europæisk organisation, som skal sikre ensartet kvalitet og indhold af de miljøvredeklarationer der udvikles i Europa og dermed sikre gensidig anerkendelse på tværs af Europas landegrænser.

Arbejdet i ECO Platform ledes af førende Europæiske aktører og koordineres med standardiseringsarbejdet i CEN/TC 350.

Hvordan laves en EPD?

Dataindsamling -> modellering og rapportering -> verificering -> EPD!
Image 06

Langt størstedelen af indholdet af en miljøvaredeklaration stammer fra den bagvedliggende livscyklusvurdering, LCA (Life Cycle Assessment), som udarbejdes på baggrund data indsamlet ved producenten.

Der anvendes typisk et databasebaseret LCA-software til modellering af produktsystemet samt beregning af resultater. På baggrund af de beregnede resultater udarbejdes selve EPD'en, som herefter skal verificeres, inden den kan offentliggøres.

Skal en EPD verificeres?

En EPD er ikke en EPD før den er verificeret!
Tjek

En EPD er ikke gyldig hvis ikke den er verificeret i henhold til kravene i ISO 14025.

Gennem medlemskabet af ECO Platform, har EPD Danmark forpligtet sig til, at alle EPD'er der udgives skal være verificeret af en kompetent og uafhængig tredjepart.

Beskrivelse af verificeringsproceduren og verifikatorernes kompetence og uafhængighed er nærmere beskrevet i de generelle programinstruktioner som kan læses her.