Hvordan og hvorfor bruge EPD’er

I arbejdet med eksempelsamlingen har vi løbende konsulteret og inviteret branchen til diskussioner. Det er derfor kommet naturligt, at flere aktører har input og praktiske cases til, hvordan og hvorfor de bruger EPD’er. 


På de følgende sider kan du derfor læse om virksomheder, der har valgt at få eller efterspørge EPD’er, hvorfor og hvad det har gjort for deres virksomhed/forretning.

De deltagende virksomheder, og cases er:

KEIM Scandinavia
Det styrker selvforståelsen omkring bæredygtighed

Papiruld Danmark
Vi står på mål for indholdet i vores produkt

HSHansen
Norge går forrest – men Danmark skal nok følge trop

DAMPA
Stigende efterspørgsel som driver for gennemsigtighed

DEKO
LCA-analyse kan optimere fremtidige produkter

LECA Danmark
EPD’er giver et godt indblik

Saint-Gobain Denmark
EPD’en er en konkurrenceparameter

Rambøll
Ingen bæredygtighed uden dokumentation

Troldtekt
EPD’er hjælper med at øge virksomhedens troværdighed

VinduesIndustrien
Branche EPD’er dækker efterspørgslen – indtil videre

Danske Tegl
Branche EPD’er repræsenterer branchens miljøprofil

Dansk Beton
Branche EPD’er skal hjælpe SMV’erne

Træinformation og Træ.dk
Branche EPD’er bliver efterspurgt

Københavns Kommune
Vi stiller miljøkrav

Boligkontoret Fredericia
En EPD viser at producenten tager sit ansvar alvorligt

NCC Danmark
EPD’er kan bruges som beslutningsværktøj

Green Building Council Denmark
EPD’en er attraktiv i certificeret byggeri