Find miljøvaredeklarationer registreret hos EPD Danmark

Læs mere

EPD standarden revideres

Læs mere

Eksempelsamling: EPD som konkurrenceparameter i Bæredygtigt Byggeri og Renovering

Læs mere

Hvordan får jeg lavet en EPD?

Læs mere

JamesHardie (tidl. Fermacell) udgiver miljøvaredeklaration efter EN15804+A1 via gensidig anerkendelsesaftale med IBU

Find den i EPD databasen

ADFIL NV udgiver EPD tillægsblad efter EN15804+A1

Find den i EPD databasen

Matzen Tegl udgiver 2 nye miljøvaredeklarationer

Find dem i EPD databasen

DS Stålkonstruktioner A/S udgiver miljøvaredeklaration efter EN15804+A2:2019

Find den i EPD databasen